مصرف آنتی بیوتیک قبل و بعد از اقدامات داندانپزشکی و جراحی در سایر اعضای بدن

توصیه هایی که باید قبل و بعد از اقدامات دندانپزشکی انجام داد ؟

مصرف آنتی بیوتیک قبل و بعد از اقدامات داندانپزشکی و جراحی در سایر اعضای بدن

قبل و بعد از اقدامات دنددانپزشکی چه کارهایی باید انجام داد

مصرف آنتی بیوتیک قبل و بعد از اقدامات داندانپزشکی و جراحی در سایر اعضای بدن

عنوان:

توضیحات:

مصرف آنتی بیوتیک قبل و بعد از اقدامات داندانپزشکی و جراحی در سایر اعضای بدن

قبل و بعد از اقدامات دنددانپزشکی چه کارهایی باید انجام داد

لازم به ذکر است که عفونتهای دندانی و یا جراحی های دندان پزشکی عصب کشی می تواند شرایط را برای ورود میکروب به داخل خون و جایگزین شدن میکروب به روی دریچه ی مصنوعی فراهم آورد . که در اینصورت میکروب میتواند به سرعت بر روی دریچه رشد کرده و تولید توده های به نام وژتاسیون نماید که دریجه را تخریب میکند و ایجاد آندوکاردیت یا عفونت قلبی مینماید که ممکن است همراه تب و عفونت شدید خون و بدحال شدن بیمار شود که در عین حال عمل مجدد تعویض دریچه لازم می باشد .

بنابراین به صورت پروفیلاکسی (پیشگبرانه) لازم است قبل و بعد از جراحی دندانپزشکی آنتی بیوتیک مناسب توسط فوق تخصص قلب تجویز و مصزف شود .

دسته بندی
تمرین, نمونه کار
وضعیت
موفق


ما پزشکیم, ما متخصصیم

ما پزشکیم, ما متخصصیم